Ingen prosjekter er for store, eller for små!

Ta kontakt idag for en konsultasjon

Alle typer transportoppdrag!

Til land og vann og i luften med :-)

Vi har alle erfaringer fra bygge og anleggs bransjen, ut ifra varierende fagområder.

Vi former fremtiden

Våre kjernefunksjoner

Høy kvalitet

Vi ønsker å tilby våre kunder den høyeste kvaliteten av arbeid

Alt av maskiner

Vi disponerer en selvgående lekter med 100 tonns laste kapasitet, gravemaskiner og annet.

Gode samarbeidspartnere

Vi har samarbeidsavtaler med flere lokale material leverandører og håndverks bedrifter slik at vi kan sikre at vi kan bistå våre kunder med de ønsker og behov.

VÅRT MÅL ER Å ALLTID LEVERE DET VÅRE KUNDER ETTERSPØR AV TJENESTER, STORT SOM SMÅTT...
samarbeidspartnere
Ses AS

SeS as har over 45 års erfaring fra det lokale bygge og anleggs markedet  og utfører alle oppgaver inne graving, sprengning, tomteopparbeidelse ,vei, vann og kloakk samt sjøarbeide slik som brygger og kaier, mudring, undervanns sprengning og alle typer transport oppdrag.

Kontakt oss

Siden er utviklet av Visual Solutions